Styrelsen

Ordförande Kenneth Elmrin 0701-451088.

Vice ordförande Walter Tkauc 073-8399054.

Sekreterare Staffan Tyréus 070-7387787.

Kassör Stig -Arne Karlsson 076-4040573.

Ledamot Torgny Karlsson 070-3269970.

Adjungerad Mikael Lyberg  073-2017543

Vid frågor om medlemskap  kontakta Walter eller Stig-Arne

 

Klubbens Bankgiro nr : 5316-7698

Välkommen

Välkommen till www.vmsk.n.nu.

 

Sponsorer