Nyheter

2019-05-16

Information från styrelsemötet som hölls 2019-05-15

Aktivitetsprogrammet är numera uppdaterat vad gäller kommande event . 

Det finns också en flik där vi planerat , men inte fått bestämt ett datum b la ett besök på Ringhals under sommaren . 

Det finns några event, som kräver tvång om deltagaranmälan . Detta för att vi skall kunna köpa mat/dryck så att det räcker till alla . Kontaktperson för anmälan finns noterat och det finns ett flertal andra sätta att anmäla sig på . Vi kommer dock ej att neka medlemmar som anmäler sig sent , men det kan bli att den blir utan mat/dryck . Så håll gärna koll på aktivitetsprogrammet om vad som gäller .

Transport till dom olika eventen. 

Det verkar ha blivit ett missförstånd , vilket skapat en del oreda . 

På dom eventen det krävs transport till så brukar vi skriva "Vi tar mopparna på släp" , vilket INTE innebär att styrelsen har möjligheterna till att transportera alla deltagare och dess mopeder till samlingsplatserna . 

Om du är intresserad av att åka med så får du först och främst kolla upp dina egna möjligheter att ta dej till utannonserad uppsamlingsplats för egen maskin . Klubben har inga möjlighter att ställa upp med bilar / släpkärror . Dock så är det ett flertal som deltager som har egna släp, och där det kan finnas plats över . Det blir alltså du som är medlem som får ta kontakt med dom som brukar deltaga i dessa eventen och fråga efter plats . 

 

 

 

2019-04-23

Torsdag's träffar på Biltem kl 17:00

Från och med 2019-05-02 tänkte vi försöka samlas på Biltema i Varberg från klockan 17:00 varge torsdag. 

Detta för att vi skall kunna lära känna varandra på ett bättre sätt, och givetvis ett försök att komma iväg en tur med mopparna . Vi träffas inne på biltema över en kopp kaffe . 

Välkomna 

 

 

2019-02-17

Information om årsmötet som hölls 2019-02-17

Styrelse:
Ordf: Kenneth Elmrin
Vice Ordf: Walter Tkauc
Ledamot: Örjan Johansson ( NY )
Kassör: Stig-Arne Karlsson
Sekreterare: Staffan Tyréus
Adjungerad Ledamot : Michael Lundin (Ny)
Torgny Karlsson har valt att inte fortsätta som ledamot för klubben, men kommer att finnas kvar som medlem .
Styrelsen tackar Torgny för hans insatser genom åren han suttit som ledamot.

Bank:
Då klubben nuvarande bank har valt att höja årsavgiften för att hålla klubben med ett bankgiro nummer , så har kontakt tagits med annan bank. Vi har där fått ett erbjudande om att banken sponsrar klubben med årsavgiften och att vi får ta del av ett flertal andra förmåner.
Ett e v bankbyte påverkar ingen, utan det skall tydligen bli samma bankgiro nummer mm som tidigare.

Medlemsavgift:
Vi vill påminna om igen att den som har en försäkring via klubben och som inte har betalt årsavgiften riskerar att få sin försäkring annulerad. Var vänlig och meddela någon i styrelsen om du inte vill vara kvar som medlem i klubben , eller att du bara har "glömt" att betala årsavgiften .
Som tidigare meddelats så accepteras INTE kontant betalning av medlemavgift f om 2019-01-01

Medlemmar:
I skrivande stund så är det 117 medlemmar i klubben . 3 har valt att hoppa av p ga olika skäl .
Intresset för klubben har visat sig vara stort och det kommer frågor om medlemskap ett par ggr i veckan vilket är glädjande.

Ekonomi:
Klubben har fortfarande stark ekonomi, vilket kan anses vara bra , med tanke på alla aktiviteter klubben hade 2018 .
2020 så fyller klubben 20 år och styrelsen har därför beslutat att vara något mer återhållsamma med pengarna i år .
Ett Jubileum är tänkt , och vi tar gärna emot tips och ideer kring detta .
/ Styrelsen

 

 

2019-01-04

Utskick av kallelse till Årsmötet i Februari sammt utskick av faktura för medlemsavgiften för 2019. 

Styrelsen har börjat skicka ut kallelse till Årsmötet i Februari. 
I samma utskick finns en faktura för medlemsavgiften för 2019.
Vi försöker med detta att minska möjligheten med kontantbetalning. 
Orsaken till detta är för att minska felen i medlemsregistret. 
Och såklart för att underlätta det administrativa arbetet.
Kan säkert tyckas vara ett enkelt arbete , men vi är i skrivande stund 116 medlemmar.  Blir 1 sak fel , så drar det med sig flera andra saker.
Så var vänliga och använd fakturan , och ange medlemsnumret som referens.
Extra noga med betalningen är för dej som har försäkring på ditt fordon i MHRF genom klubben.
Kommer betalningen inte in , då upphör försäkringen att gälla.

 

 

2018-08-27

Gästboken borttagen

Vi har valt att ta bort gästboken efter som den inte användes

 

 

2018-06-08

Vmsk Motorcykelsektion.

Ett flertal medlemmar har även en gammal Motorcykel.

Därför tänkte vi starta en Motorcykelsektion inom Vmsk.

Är du intresserad kontakta.

Torgny Tel 070-3269970

 

 

2018-05-22

Efter önskemål så har vi återaktiverat "Gästboken" . 

Ordet är fritt 

// Styrelsen .

 

 

2018-05-14

Då har vi glädjen att meddela att Melkers Åkeri i Kyrkhult sponsrar klubben . 

Pengarna som det rör sig om skall öronmärkas till verktyg och kringutrustning . Det finns ett behov av detta på våra utflykter .  

 

 

2018-04-04

Glädjande nog så kan vi konstatera att det bli aktiviter på hemsidan när något läggs upp. 

Detta är så klart väldigt roligt för alla inblandade . 

//Styrelsen 

 

 

2017-10-20

Då kan vi med glädje meddela att Hyltebruks Transport sponsrar med 3 grillkvällar 2018 . 

Vår, Sommar och Höst . 

Detta tackar vi för och hoppas på att vi får det lika trevligt som på detta årets grillkvällar . 

//Styrelsen